Kontakt

Mgr. Ivana Riljaková

info@peknosti.sk

Mládeže 366/26
038 21 Mošovce

IČO: 48 197 335
DIČ: 1080005663

zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Martin, číslo živnostenského registra: OU-MT-OZP-2015/007752-2

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box 5-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel. č.: 041/7632 120
Fax č.: 041/7632 139
e-mail: za@soi.sk